Wat doen wij

Onze Doelstelling: Optimaliseren van het leefklimaat in het dorp Barneveld. Voor alle Barnevelders geldt dat in de plaats Barneveld voor jong en oud goede mogelijkheden moeten zijn om op een zo prettige manier te leven en te werken.

Speerpunten:

  • Voorzieningen van de bewoners op een zo hoog mogelijk peil brengen en houden. Waarbij de voorzieningen bereikbaar zijn voor een zo groot mogelijk publiek.
  • Zorgen voor voldoende natuur en groen in en om Barneveld (opkomen voor natuurbehoud)
  • Instant houden en versterken van het historisch karakter van Barneveld. (dorp van de kippen en de eieren, Jan van Schaffelaar etc.)
  • Optimaliseren van de algemene veiligheid (ook verkeersveiligheid)
  • Het stimuleren van een Barnevelds gemeenschapsgevoel.

Voor een aantal zaken zal in eerste instantie de verantwoordelijkheid liggen bij gemeente en provincie. Het is echter nodig om verschillende zaken te belichten en aandacht voor te vragen indien deze bij hen worden verwaarloosd of worden genegeerd. Daarbij behoren bepaalde kleine detailzaken die specifiek in een wijk spelen (zoals verkeersdrempels e.d.) thuis bij de wijkdeelraden.

 

Daarbij worden bepaalde actuele onderwerpen ter hand genomen waarbij wij als Plaatselijk Belang ons inzetten om deze te verbeteren. Dit door te overleggen met de gemeenteraad, ambtenaren, politiek, verenigingen en andere beslissers.

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn het inzetten voor een plaats van de huisartsenpost in Barneveld dorp. Het ondersteunen van het renoveren van het Schaffelaarse Bos. Overleg inzake de verschillende projecten van de gemeente (denk aan centrumplan, inrichting Raadhuisplein, etc,)

 


De aandachtsgebieden hebben wij als volgt verdeeld:

  • Gezondheid en ouderenzorg
  • Veiligheid
  • Recreatie, natuur en beweging
  • Cultuur en historisch Barneveld