Historie plaatselijk belang

Stichting Plaatselijk Belang Barneveld is voortgekomen uit de op 20 oktober 1898 opgerichte "Vereniging voor Plaatselijk Belang en Vreemdelingenverkeer Barneveld". Op 25 mei 1982 is deze vereniging opgesplitst in Stichting Plaatselijk Belang.

 

  Afgeronde projecten:

 • 1889: Oprichting Vereniging voor Plaatselijk Belang en Vreemdelingenverkeer Barneveld.
 • 1898: Initiatief straatnaamgeving in kom dorp Barneveld.
 • 1900: Uitgave Gids voor Barneveld en omstreken.
 • 1901: Instelling "Jan van Schaffelaarfonds tbv van standbeeld.
 • 1903: Oprichting standbeeld Jan van Schaffelaar.
 • 1911: Initiatief tot oprichting kaasmarkt.
 • 1921: Instellen premies voor grote aanvoerders bij de Barneveldse veemarkt.
 • 1922: Succesvolle actie tot instelling van een vuilnisophaaldienst
 • 1941: Instelling Verkeersbureau te Barneveld
 • 1949: Verlichting wijzerplaten toren NH kerk te Barneveld
 • 1950: Huldigingsfestiviteiten Vrijwillige Brandweer Barneveld, actie voor nieuwe uniformen
 • 1950: Organisatie BAMI-beurs en BAMI-markt samen met Winkeliersvereniging
 • 1950: Actie tot instandhouding van de Eiermarkt
 • 1950: Oprichting Verkeersbureau voor de vier VVV's in de gemeente
 • 1951: Organisatie feestelijkheden t.g.v. heringebruikname spoorlijn EdeBarneveld-Amersfoort
 • 1952: Mede-organisatie viering 100-jarig bestaan Barneveldse weekmarkt: Barma-100
 • 1956: Mede-initiatiefnemers van het Nationaal indoor concours hippique "Het Gouden Ei"
 • 1957: Aanbieding uurwerken voor de nieuwe Pluimveehal en de Eierhal
 • 1960: Organisatie festiviteiten rond gouden jubileum Vrijwillige Brandweer
 • 1967: Mede-initiatiefnemer en (f 5.000,-)-sponsor Oud Veluwse Markt"
 • 1974: Organisatie festiviteiten rond viering 800-jaar Barneveld
 • 1975: Schenking vitrine aan Veluws Museum "Nairac"
 • 1978: Mede-initiatiefnemer Stichting "Jan van Schaffelaar
 • 1979: Schenking nieuw vaandel aan muziekvereniging "De Harmonie"
 • 1981: Lening aan de "Stichting Jan van Schaffelaar 1982"
 • 1982: Vanaf 25 mei 1982 gaat "Plaatselijk Belang en Vreemdelingenverkeer Barneveld" verder als "Stichting Plaatselijk Belang Barneveld".
 • 1983 : Verlichting huis "De Schaffelaar"
 • 1983: Financiële garanties voor de Internationale Ballonfiësta Barneveld (tot en met 1984), uitbetaald 1984: f 7.291,49
 • 1984: Bijdrage in actie "Barneveld helpt Barneveld (WS, USA, stormramp): f 250,-
 • 1984: Muurschildering in verbindingssteeg tussen Jan van Schaffelaarstraat en Krommestraat
 • 1986: Verplaatsen standbeeld Jan van Schaffelaar bij herinrichting Torenplein: f 20.100,-;
 • 1989: Garantiestelling i.v.m. opvoering "Jan van Schaffelaarspel" tijdens de OVM: f 5.000,-
 • 1989: Bijdrage in uitgave boek "Als eene stadt betimmert" door de Vereniging "Oud Barneveld": f 1.500,-
 • 1989: Kosten onderzoek naar Jan van Schaffelaar door prof.dr. A.H.J. Prins: f. 3.000,-
 • 1991: Bijdrage in opening VVV-kantoor te Barneveld: f 2.500,-
 • 1991: Kosten onderzoek naar Jan van Schaffelaar door prof.dr. A.H.J. Prins: f. 5.500,-
 • 1992: Verdere onderzoeks kosten naar Jan van Schaffelaar door prof.dr. A.H.J. Prins: Nogmaals f. 5.500,-
 • 1993: Bijdrage in kosten boek "Voor rede vatbaar": f 5.000,-
 • 1993: Schenking kippenren aan Barneveld NY (USA): f. 3.115,93
 • 1994: bijdrage in renovatie muziektent aan de Van Hogendorplaan ad. f. 6.000,-
 • 1994: Wielervereniging "Tour de Force": f 1.147,-
 • 1995: Bijdrage in kosten uitgave boek "Barneveld 1939-1945": f 5.000,-
 • 1996: Huldiging Alwin de Groot op 31 augustus
 • 1997: Bijdrage in kosten boek "125 jaar Rode Kruis, afd. Barneveld, ad. f. 5.000,-
 • 2005: Initiatief en realisatie van huisnummer paaltjes langs de weg in het buitengebied
 • 2006: Wandelroute met de hoogtepunten uit Barneveld
 • 2007: Belang behartigd voor het terughalen van de Huisartsenpost naar Barneveld
 • 2008: Adopteer een Rotonde in Barneveld
 • 2009: Afscheidsfeest Eierhal/Markthal net voor de sloop
 • 2009: Nieuw ontwerp van vlag en wimpel voor de Gemeente Barneveld
 • 2010: Uitbreiding/aanpassing Aula en parkeergelegenheid begraafplaats
 • 2010: Openbare toiletten in de kern van Barneveld

 

  Verder zijn er toezeggingern en giften gedaan aan:
 • Toezegging sponsorbedrag van f 5.000,- voor herinrichting afdeling Pre- en protohistorie van het Veluws Museum "Nairac"
 • Kleinere giften en bijdragen o.a. aan Accordeonvereniging "Excelsior"
 • Oudheidkundige vereniging "Oud Barneveld" (o.a. i.v.m. actie behoud Vetkamp)
 • Oranjevereniging (jaarlijkse bijdrage taptoe, co-sponsor)
 • Algemene Nederlandse Imkersbond, afd. Barneveld (jubileum)
 • Toertocht klassieke motoren
 • Stichting De Barneveldse Beiaard
 • Stichting Agrarische Markten Barneveld
 • VVV to Barneveld (na de splitsing)
 • Stichting Ballonsport Barneveld
 • Stichting Dirk Rebelfonds
 • Barneveldse Middenstandsvereniging
 • Toneelvereniging WIK
 • Baanlozenkrant Barneveld
 • Chr. Korfbalver. ODIK.
 • Internationaal Balon Museum Barneveld.
 • Oranje Stichting Barneveld