Project vlag en wimpel

Vlag en wimpel

Plaatselijk Belang Barneveld en de gemeente Barneveld hebben vandaag de Barneveldse vlag en speciaal ontwikkelde wimpel gepresenteerd op Landgoed de Schaffelaar. Wethouder ing. G.J. van den Hengel heeft de eerste exemplaren vanmiddag (woensdag 18 maart 2009) in ontvangst genomen bij Kasteel De Schaffelaar. Inwoners en bedrijven kunnen de vlaggen en wimpel bestellen via de internetsite van de gemeente Barneveld of kopen bij Enorm Van de Fliert aan de Van Zuylen van Nieveltlaan.

 

Met de verkoop van de vlaggen gaat een grote wens van Plaatselijk Belang Barneveld in vervulling. Plaatselijk Belang Barneveld heeft de gemeente Barneveld vorig jaar al gevraagd om medewerking te verlenen aan het stimuleren van het gebruik van de Barneveldse vlag. De gemeente Barneveld heeft het initiatief opgepakt en hijst bijvoorbeeld iedere dag de Barneveldse vlag vóór het gemeentehuis. De gemeente Barneveld heeft aangegeven het gebruik van de Barneveldse vlag graag te willen promoten en heeft daarvoor ook een speciale Barneveldse wimpel laten maken. Daarnaast werkt de gemeente Barneveld graag mee aan de verkoop van de vlaggen en wimpel via de gemeentelijke internetsite. Vrijwilligers van Plaatselijk Belang Barneveld zorgen daarna voor de bezorging van de bestelde producten.

 

Wie niet in de gelegenheid is om de vlaggen en/of wimpel via de internetsite te bestellen, kan de producten ook kopen bij van de Fliert, aan de van Zuijlen van Nieveltlaan 59 in Barneveld (0342-416115). U kunt de gekochte vlag(gen) en wimpel(s) dan direct meenemen.

 

Wat Formaat Kosten Eigenschap
De grote vlag 150 x 225 cm € 25,00 vooral geschikt voor een staande vlaggenmast
De kleine vlag 100 x 150 cm € 12,50 vooral geschikt voor een korte, schuine vlaggenmast
De wimpel 30 x 300 cm € 12,50 vooral geschikt om gedurende het hele jaar aan een staande vlaggenmast te hangen

 

In de vlag en de wimpel zijn elementen uit het wapen van de gemeente Barneveld verwerkt. De geschiedenis van het wapen van de gemeente Barneveld gaat terug tot 1795, toen een aantal inwoners van Barneveld een wapen voor dit "ambt" ontwierp. De kleuren van het wapen én de drie zuiltjes (die verwijzen naar J.H. Baron van Zuylen van Nievelt) zijn nog altijd herkenbaar in de vlag van Barneveld. Die vlag werd pas op 12 februari 1965 door de gemeenteraad van Barneveld officieel vastgesteld. De omschrijving van het raadsbesluit luidt: "Rechthoekig, bestaande uit twee horizontale banen van gelijke hoogte, de bovenste geel, de onderste blauw; in het middel van de bovenste baan zijn drie rode zuilen aangebracht, staande 2 en 1, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening".

 

U kunt ze kopen bij van de Fliert in Barneveld.